Zapisy 2017 ruszyły pełną parą !


ZAPISY RUSZYŁY !!
Nie zwlekaj zapisz się już dziś :)

Poszczególne etapy:
  • 22 kwietnia Witomino Leśniczówka - TUTAJ
  • 14 maja Działki Leśne - TUTAJ
  • 28 maja Babie Doły - TUTAJ
  • 11 czerwca Orłowo - TUTAJ
  • 24 czerwca Kamienna Góra - TUTAJ
  • 23 września Dąbrowa I - TUTAJ
  • 22 października Karwiny - TUTAJ
  • 18 listopada Dąbrowa II - TUTAJ

  W TYM ROKU TROCHĘ ZMIENIAMY NASZ FORMULARZ, sprawdźcie jak powinniście go wypełnić aby zostać poprawnie sklasyfikowanym :)

  WSKAZÓWKI:


  WZÓR:


  Zapoznaj się z tegorocznym regulaminem :)

  Regulamin ogólny
  Puchar Gdyni w biegach młodzieżowych 2017

  1.    Organizator
  ·         The North Event Krzysztof Walczak
  ·         Poszczególne Rady Dzielnicy Gdyni
  ·         Gdyńskie Centrum Sportu
  ·         Miasto Gdynia

  2.    Termin

  Według harmonogramu.

  3.    Miejsce
  Informacja w poszczególnych regulaminach.

  4.    Cel imprezy
  a.    popularyzacja biegów wśród dzieci i młodzieży,
  b.    integracja mieszkańców dzielnicy,
  c.     wyłonienie najaktywniejszej szkoły oraz klubu sportowego.

  5.    Zapisy
  ·         od (informacja w poszczególnych regulaminach),
  ·         do 15 minut przed każdą wyznaczoną godziną startu danej kategorii wiekowej.

  Zawodnicy spóźnieni na start nie będą klasyfikowani, prosimy o odpowiednio wczesne przybycie na miejsce imprezy i dopełnienie formalności w biurze zawodów.

  6.    Uczestnictwo
  a.    w biegach mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego,
  b.    w zawodach można wystartować tylko w jednym biegu, w kategorii zgodnej z rokiem urodzenia zawodnika,
  c.     każdy uczestnik musi posiadać z sobą legitymację szkolną lub inny dokument informujący o roku urodzenia – celem weryfikacji kategorii w biurze zawodów – brak dokumentu uniemożliwia udział,
  d.    wymagane jest, aby zawodnicy do 13 roku życia pojawili się na zawodach z rodzicem bądź opiekunem prawnym,
  e.    zawodnicy powyżej 13 roku życia, jeżeli nie mogą pojawić się z dorosłym wystarczy, że dostarczą do biura zawodów kartę zgłoszeniową podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego (karta dostępna na stronie http://www.puchargdyni.pl/p/zgloszenia.html),
  f.     warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą.

  7.    Program minutowy
  Informacja w poszczególnych regulaminach.

  8.    Dystans i kategorie wiekowe
  O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Zawodnicy, którzy wystartują w złej kategorii wiekowej nie zostaną ujęci w klasyfikacji.
  ·         100 metrów maluch z rodzicem
  ·         100 metrów chłopcy i dziewczęta do 4 lat (2013-2017)
  ·         500 metrów chłopcy i dziewczęta 5-7 lat (2010-2012)
  ·         500 metrów chłopcy i dziewczęta 8-9 lat (2008-2009)
  ·         1000 metrów chłopcy i dziewczęta 10-11 lat (2006-2007)
  ·         1000 metrów chłopcy i dziewczęta 12-13 lat (2004-2005)
  ·         2000 metrów chłopcy i dziewczęta 14-16 lat (2001-2003)
  ·         2000 metrów chłopcy i dziewczęta 17-18 lat (2000-1999)
  We wszystkich kategoriach, oprócz kategorii specjalnej „maluch z rodzicem”, zawodnicy muszą wystartować samodzielnie – bez pomocy i obecności na trasie rodzica/opiekuna/rodzeństwa/i innych.
  Jeżeli mimo powyższego zapisu rodzic/opiekun/rodzeństwo/(inni) dziecka pojawi się na trasie biegu, zawodnik może zostać zdyskwalifikowany, co skutkuje nie honorowaniem wyniku w żadnej z klasyfikacji.

  9.    Kategoria maluch z rodzicem
  Kategoria specjalna: „maluch z rodzicem” ma charakter rekreacyjny, gdzie nie przewiduje się nagród za zajęte miejsca, a jedynie pamiątkowy medal dla dziecka za uczestnictwo w biegu.
  Udział w tej kategorii liczy się również do punktacji 100% uczestnictwa w całym cyklu oraz do punktacji klasyfikacji szkół i klubów.

  10.     Klasyfikacja szkół i klubów
  W ramach cyklu prowadzona jest dodatkowa klasyfikacja, w której każdy zawodnik podczas zapisów może wskazać przynależność do placówki i klubu. Jedna osoba może zdobyć punkty zarówno dla swojej szkoły, jak i klubu.

  11.     Klasyfikacja indywidualna
  Każdy zawodnik zbiera punkty do klasyfikacji generalnej, której wyniki zostaną ogłoszone maksymalnie tydzień po zakończeniu ostatniego etapu cyklu. O ilości zdobytych punktów decyduje zajęte miejsce podczas biegu w swojej kategorii wiekowej.

  12.     Punktacja
  a.    punkty do klasyfikacji indywidualnej zdobywa się według klucza:
  1.              100 pkt
  2.              80 pkt
  3.              70 pkt
  4.              60 pkt
  5.              50 pkt
  6.              45 pkt
  7.              40 pkt
  8.              35 pkt
  9.              30 pkt
  10.          25 pkt
  11.          24 pkt
  12.          23 pkt
  ….
  32.          3 pkt
  33.          2 pkt
  34.          od miejsca 34 wszyscy otrzymują po 1 pkt.

  b.    punkty do klasyfikacji szkół i klubów zdobywa się według klucza:
  ·         udział w danym etapie gwarantuje 1pkt za jednego zawodnika, deklarującego przynależność do konkretnej placówki oraz klubu,
  ·         jedna osoba, na danym etapie może zdobyć maksymalnie 2 pkt, po 1pkt dla szkoły i klubu.

  W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów w klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacji szkół i klubów o ostatecznie zajętym miejscu decyduje ilość punktów z ostatniego etapu.

  13.     Nagrody w dniu imprezy
  a.    każdy pełnoprawny uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal na mecie,
  b.    pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych (oprócz kategorii „maluch z rodzicem”) – puchary*,
  c.     losowanie nagród rzeczowych odbędzie się na podstawie  kuponów, które należy wrzucić do urny znajdującej się w biurze zawodów, przed rozpoczęciem losowania (na kuponie należy podać informacje takie jak: nazwisko, imię oraz numer startowy). Przed odbiorem nagrody należy okazać numer startowy organizatorowi.

  *Nagrody zostają wręczane bezpośrednio po zakończeniu startu danej kategorii wiekowej.

  14.     Nagrody na gali podsumowującej cykl Pucharu Gdyni

  a.    pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych - najszybsze w całym cyklu – nagrodą będą puchary oraz nagrody rzeczowe,
  b.    najwytrwalsi (sklasyfikowani we wszystkich etapach cyklu) – organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia rodzaju nagród w dowolnym momencie trwania cyklu, ale nie później niż 2 tygodnie przed galą.
  c.     trzy najliczniej reprezentowane placówki, podobnie jak trzy najliczniejsze kluby sportowe zostaną wyróżnione, a pierwsze z nich otrzymają nagrodę – po bonie na sprzęt sportowy w wysokości 1000 zł.

  Ceremonia podsumowania Pucharu Gdyni odbędzie się po zakończeniu cyklu, miejsce i termin zostaną opublikowane na stronie http://www.puchargdyni.pl

  15.     Wpisowe
  W biegach młodzieżowych nie pobiera się opłaty startowej.

  16.     Zgłoszenia
  a.    on-line: www.puchargdyni.pl – zakładka zgłoszenia,
  b.    w dniu imprezy w biurze zawodów.

  Uwaga: Każdy uczestnik, który nie zdąży zapisać się internetowo może wypełnić wcześniej kartę zgłoszeniową dostępną na: http://www.puchargdyni.pl/p/zgloszenia.html

  17.     Postanowienia końcowe
  a.    zawody odbędą się bez względu na pogodę,
  b.    organizator zapewnia w dniu imprezy ograniczoną liczbę medali, osoby które nie otrzymają medalu w dniu imprezy będą mogły odebrać go w późniejszym terminie w biurze Rady Dzielnicy,
  c.     organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
  d.    uczestnicy imprezy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  e.    wszelkie protesty i odwołania należy składać najpóźniej do tygodnia po imprezie, w późniejszym terminie nie będą one brane pod uwagę,
  f.     pierwsze opublikowane wyniki mają charakter nieoficjalny, po upływie tygodnia osiągają one status oficjalnych i wprowadzanie w nich zmian nie jest możliwe,
  g.    zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin,
  h.    zawodnik, który odebrał numer startowy wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora do celów marketingowych zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
  i.    zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy zgadza się wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora,
  j.      ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego,
  k.    pakiet startowy należy się tylko prawidłowo zapisanym zawodnikom, ich opiekunowie nie pobierają dla siebie medali, numerów startowych i innych,
  l.      wszelkie spory rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędzią głównym, sędziami pomocniczymi i osobami technicznymi,
  m.  ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

  Sponsor:
  ·         JumpCity – www.jumpcity.pl

  Patronat honorowy:
  ·         Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek
  ·         Polski Komitet Olimpijski

  Patronat sportowy:
  ·         Ranata Walendziak
  ·         Waldemar Lisicki
  ·         Andrzej Magier
  ·         Antoni Cichończuk
  Patronat medialny:
  ·         Młoda Gdynia – www.mlodagdynia.pl
  ·         zKaszub Info – www.zkaszub.info
  ·         Radio Gdańsk – www.radiogdansk.pl
  ·         Maratony Polskie – www.maratonypolskie.pl

  Biuro Pucharu Gdyni
  t. 881 048 884
  (pon. - pt. | 9:00 - 16:00)