Regulamin


1. Organizator
  • Fundacja Good Time
  • Rady poszczególnych dzielnic

2. Terminy
22.04 - Witomino Leśniczówka
27.05
- Cisowa (biegi + festyn)
17.06
- Orłowo
24.06 - Kamienna Góra (biegi + festyn)
08.09 - Dąbrowa I
14.10 - Karwiny
17.11 - Dąbrowa II
17.01 - Gala Podsumowująca


3. Miejsce
W zależności od dzielnicy, prosimy sprawdzać na stronie zapisów na konkretny bieg na elektronicznezapisy.pl.

4. Cel imprezy
a) popularyzacja biegów wśród dzieci i młodzieży,
b) integracja mieszkańców Gdyni i jej dzielnic,
c) wyłonienie najaktywniejszej szkoły oraz klubu sportowego.

5. Zapisy
do 15 minut przed każdą wyznaczoną godziną startu danej kategorii wiekowej.

Zawodnicy spóźnieni na start nie będą klasyfikowani, prosimy o odpowiednio wczesne przybycie na miejsce imprezy i dopełnienie formalności w biurze zawodów.

6. Uczestnictwo
a) w biegach mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego,
b) w zawodach można wystartować tylko w jednym biegu, w kategorii zgodnej z rokiem urodzenia zawodnika,
c) każdy uczestnik musi posiadać z sobą legitymację szkolną lub inny dokument (zdjęcie dokumentu) informujący o roku urodzenia – celem weryfikacji kategorii w biurze zawodów – brak dokumentu uniemożliwia udział,
d) wymagane jest, aby zawodnicy do 13 roku życia pojawili się na zawodach z rodzicem bądź opiekunem prawnym,
e) niepełnoletni zawodnicy powyżej 13 roku życia, którzy nie mogą pojawić się z opiekunem, powinni dostarczyć do biura zawodów kartę zgłoszeniową podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego (karta dostępna na stronie www.puchargdyni.pl/p/zgloszenia.html),
f) warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą i kategorią.

7. Program minutowy
Program minutowy może różnić się przy poszczególnych dzielnicach. Prosimy o sprawdzenie godziny startu przy zapisach na konkretny bieg na elektronicznezapisy.pl.

W każdej kategorii, oprócz Biegu MAJTKA, odbędą się dwa starty, kolejno: dziewcząt i chłopców. Dekoracje bezpośrednio po starcie każdej z kategorii.

8. Dystanse i kategorie wiekowe
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje ROK URODZENIA. Zawodnicy, którzy wystartują w złej kategorii wiekowej nie zostaną ujęci w klasyfikacji.

100 m – Bieg MAJTKA – Maluch z Rodzicem
100 m – Bieg MARYNARZA – do 4 lat (rocznik 2014)
300 m – Bieg STARSZEGO MARYNARZA – 5 lat (rocznik 2013)
500 m – Bieg MATA – 6 lat (rocznik 2012)
500 m – Bieg BOSMANA – 7 lat (rocznik 2011)
500 m – Bieg CHORĄŻEGO – 8 lat (rocznik 2010)
500 m – Bieg PORUCZNIKA – 9 lat (rocznik 2009)
1000 m – Bieg KAPITANA – 10-11 lat (rocznik 2008-2007)
1000 m – Bieg KOMANDORA – 12-13 lat (rocznik 2006-2005)
2000 m – Bieg ADMIRAŁA – 14-18 lat (rocznik 2004-2000)

Nie licząc kategorii specjalnej Maluch z Rodzicem, wszyscy zawodnicy muszą wystartować SAMODZIELNIE – bez pomocy i obecności na trasie rodzica/ opiekuna/ rodzeństwa/ kolegów – niesamodzielność wiąże się z dyskwalifikacją.

9. Kategoria Maluch z Rodzicem
Kategoria specjalna Maluch z Rodzicem dedykowana jest dzieciom wymagającym wsparcia rodzica/opiekuna i ma charakter rekreacyjny, gdzie nie przewiduje się nagród za zajęte miejsca, a jedynie pamiątkowy numer i medal dla dziecka za uczestnictwo.

Udział w tej kategorii liczy się również do punktacji 100% uczestnictwa w całym cyklu oraz do punktacji klasyfikacji szkół i klubów.

10. Klasyfikacja szkół i klubów
W ramach Pucharu Gdyni prowadzone są klasyfikacje: szkół i klubów. Każdy zawodnik podczas zapisów może wskazać przynależność do placówki edukacyjnej i/lub klubu. Jedna osoba może zdobyć punkty zarówno dla swojej szkoły, jak i klubu. Warunkiem uzyskania punktu (1 start = 1 punkt dla szkoły/ klubu/ obu) jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Niepoprawnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.

11. Klasyfikacja indywidualna
Każdy zawodnik zbiera punkty do klasyfikacji generalnej cyklu, której wyniki zostaną ogłoszone maksymalnie tydzień po zakończeniu ostatniego etapu cyklu. O ilości zdobytych punktów decyduje zajęte miejsce. Aby zostać sklasyfikowanym wystarczy wziąć udział w 1 etapie. O wygranej w klasyfikacji generalnej decyduje ilość uzyskanych punktów, nie liczba startów.

12. Klasyfikacja najwytrwalszych – 100% uczestnictwa

Każdy zawodnik, który weźmie udział we wszystkich etapach całego cyklu może spodziewać się nagrody za wytrwałość w Pucharze Gdyni. O ilości etapów znajduje się na stronie: http://www.puchargdyni.pl/g/dzielnice.html

13. Dyskwalifikacja

Dyskwalifikacja skutkuje niehonorowaniem wyniku w żadnej z klasyfikacji, łącznie z klasyfikacją najwytrwalszych. Zawodnik otrzymuje dyskwalifikacje za:
a) udział w innej kategorii wiekowej niż wskazuje na to rok urodzenia,
b) pojawienie się rodzica/opiekuna/innych na trasie biegów (oprócz kat. Maluch z Rodzicem),
c) niesportowe zachowanie zawodnika bądź jego rodzica/opiekuna.

Uwaga: organizatorowi przysługuje prawo do niewydania osobie zdyskwalifikowanej pamiątkowego medalu.

14. Punktacja 

punkty do klasyfikacji indywidualnej zdobywa się według klucza:
1. 100 pkt
2. 80 pkt
3. 70 pkt
4. 60 pkt
5. 50 pkt
6. 45 pkt
7. 40 pkt
8. 35 pkt
9. 30 pkt
10. 25 pkt
11. 24 pkt
12. 23 pkt

32. 3 pkt
33. 2 pkt
34. od tego miejsca wszyscy otrzymują po 1 pkt

Uwaga: w przypadku zdobycia tej samej ilości punktów w klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacji szkół i klubów o ostatecznie zajętym miejscu decyduje ilość punktów z ostatniego etapu.

15. Nagrody w dniu imprezy
a) każdy pełnoprawny uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal na mecie,
b) pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych (oprócz kategorii Maluch z Rodzicem) – puchary,
c) losowanie nagród rzeczowych odbędzie się na podstawie losów, które należy wrzucić do urny znajdującej się w biurze zawodów, przed rozpoczęciem losowania. Brak uzupełnionych informacji na losie skutkuje jego unieważnieniem. Aby otrzymać los umożliwiający udział w losowaniu należy złożyć opłatę w wysokości 0,01 zł. Zebrana kwota zostanie przekazana do jednej z wybranych przez organizatora fundacji. Przed odbiorem nagrody należy okazać numer startowy organizatorowi.

16. Nagrody na gali podsumowującej cykl Pucharu Gdyni

a) pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych - najszybsze w całym cyklu – nagrodą będą puchary oraz nagrody rzeczowe,
b) najwytrwalsi (sklasyfikowani we wszystkich etapach cyklu) – organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia rodzaju nagród w dowolnym momencie trwania cyklu, ale nie później niż 2 tygodnie przed galą.
c) trzy najliczniej reprezentowane placówki, podobnie jak trzy najliczniejsze kluby sportowe zostaną wyróżnione, a pierwsze z nich otrzymają nagrodę – po bonie na sprzęt sportowy w wysokości 1000 zł.

Ceremonia podsumowania Pucharu Gdyni odbędzie się po zakończeniu cyklu, miejsce i termin zostaną opublikowane na stronie http://www.puchargdyni.pl

17. Wpisowe
W biegach młodzieżowych nie pobiera się opłaty startowej.

18. Zgłoszenia
a) on-line: puchargdyni.pl – zakładka zgłoszenia,
b) w dniu imprezy w biurze zawodów.

Uwaga: Każdy uczestnik, który nie zdąży zapisać się internetowo może wypełnić wcześniej kartę zgłoszeniową dostępną na: puchargdyni.pl/p/zgloszenia.html

19. Postanowienia końcowe
a) zawody odbędą się bez względu na pogodę,
b) organizator zapewnia w dniu imprezy ograniczoną liczbę medali, osoby które nie otrzymają medalu w dniu imprezy będą mogły odebrać go w późniejszym terminie w biurze Rady Dzielnicy,
c) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
d) uczestnicy imprezy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
e) wszelkie protesty i odwołania należy składać najpóźniej do tygodnia po imprezie, w późniejszym terminie nie będą one brane pod uwagę,
f) pierwsze opublikowane wyniki mają charakter nieoficjalny, po upływie tygodnia osiągają one status oficjalnych i wprowadzanie w nich zmian nie jest możliwe,
g) zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin,
h) zawodnik, który odebrał numer startowy wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora do celów marketingowych zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póź zm.).
i) zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy zgadza się na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora,
j) ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego,
k) pakiet startowy należy się tylko prawidłowo zapisanym zawodnikom, ich opiekunowie nie pobierają dla siebie medali, numerów startowych i innych,
l) wszelkie spory rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędzią głównym, sędziami pomocniczymi i osobami technicznymi,
m) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Sponsor: 
Akwarium Gdyńskie - akwarium.gdynia.pl
Alexander - www.alexander.com.pl
Ambit  - ambit.edu.pl
JumpCity - jumpcity.pl

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek
Polski Komitet Olimpijski

Patronat sportowy:
Renata Walendziak
Waldemar Lisicki
Andrzej Magier
Antoni Cichończuk

Patronat medialny:
Młoda Gdynia – mlodagdynia.pl
zKaszub Info – zkaszub.info
Radio Gdańsk – radiogdansk.pl
Maratony Polskie – maratonypolskie.pl
Głos Gdyni – glosgdyni.p
Family Weekend - www.facebook.com/familyweekendpl

Kontakt:
Biuro Pucharu Gdyni
881 048 884
pon. - pt. | 9:00 - 16:00