Zapisy

Tu pojawi się link do zapisów na rok 2018
Jeśli nie zdążysz zapisać się elektronicznie, a limit osób nie został wyczerpany - 
pobierz kartę i przynieś wypełnioną na zawody!

Jeśli chcesz reprezentować klub: 
- uzupełnij pole KLUB

Jeśli chcesz reprezentować szkołę: 
- uzupełnij pola poniżej - TYP (np. gimnazjum), NR SZKOŁY (np. 23) i MIEJSCOWOŚĆ (np. Hel)
- w przypadku braku nr przedszkola - NAZWA

Klasyfikacja szkół i klubów

Jedna osoba może zdobyć punkty zarówno dla swojej szkoły, jak i klubu. Warunkiem uzyskania punktów w jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Niepoprawnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.

Uwaga: zapisy on-line otwarte będą do jednego dnia przed każdą imprezą. Zapisać się będzie można także w biurze zawodów - do 15 minut przed danym startem (pobierz i wypełnij kartę oszczędzając czas w dniu zawodów!) 

Karta to także zgoda rodzica na udział dziecka w pucharze Gdyni, jeśli Twoje dziecko przyjdzie po pakiet samo - musi ją mieć - wypełnioną!* ZGODA OPIEKUNA NA BIEGI MŁODZIEŻOWE / KARTA ZGŁOSZENIOWA:

Karta ta przeznaczona jest dla osób, których prawni opiekunowie nie mogą pojawić się wraz ze swoją pociechą na zawodach. Rodzic wypełniając taką kartę w domu może ją czytelnie podpisać i tym samym wyrazić zgodę na udział dziecka w zawodach, które wystarczy, że w dniu imprezy weźmie z sobą tę kartę oraz legitymacje szkolną.

Jest ona skierowana również do osób, które nie zdążyły zapiać się elektronicznie. Uzupełniając taką kartę wcześniej, nie musimy tracić czasu na wypełnianie jej w biurze zawodów.


Wszyscy zawodnicy, którzy zapisali się elektronicznie i przybędą z rodzicami na zawody, wystarczy że odnajdą swoje nazwisko na liście startowej, na której wspomniany opiekun dokona podpisu (poniższa karta w tym wypadku nie jest potrzebna).